Total Commander Ultima Prime  7.4

Total Commander Ultima Prime 7.4

ULTIMA PRIME – Shareware –
ra khỏi 24 phiếu
5 Stars User Rating
Total Commander Ultima Prime là một phân phối đặc biệt của Christian Ghisler Total Commander với nhiều tiện ích hữu ích của bên thứ ba, các plug-ins và các tuỳ chỉnh. Nó cũng chứa mở rộng trình đơn chính và toolbar, các chương trình khác, thay đổi giao diện và các yếu tố khác.

Tổng quan

Total Commander Ultima Prime là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ULTIMA PRIME.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Total Commander Ultima Prime là 7.4 , phát hành vào ngày 04/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007.

Total Commander Ultima Prime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Total Commander Ultima Prime đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Total Commander Ultima Prime!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Total Commander Ultima Prime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ULTIMA PRIME
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại